תנאי למתן אישורי בניה - שמירה על בעלי החיים

אנחנו קוראים לעיריות נוספות ללכת בעקבות עיריית הרצליה ולשמור על הטבע, הציפורים, העצים ובעלי החיים, גם כאשר יש פיתוח עירוני ובניה חדשה

בהרצליה, היזמים מחויבים לשמור על הטבע

בעקבות הפעילות התקדימית של ה"קהילה למען הטבע, בהרצליה ובארץ" שפינתה והצילה בעלי חיים רבים במתחם פינוי בינוי בעיר, ומאמצים מצד חברי המועצה (ובמיוחד דרור בן עמי) ועובדי העיריה שנושא השמירה על הטבע והגנה על בעלי החיים חשוב להם, בחודש יולי 2022 אושרה בעיר הוראה חדשה.

תנאי למתן אישורי בניה בהרצליה – הגנה על בעלי החיים.

על פי התקנה החדשה על היזם:
– סקר נוכחות בעלי חיים לרבות קינון ציפורים
– הצגת פתרונות לפינוי אותם בעלי חיים לפני תחילת עבודות בניה
– איסור על כרתת \ גיזום עצים בתקופת הקינון של המינים הרלוונטיים, במידה וקיימים קינים במתחם.

בעלי חיים בעיר. קהילה ששומרת על חיות - קיפוד מצוי
חוק עזר חדש לשמירה על בעלי חיים במתחמי התחדשות עירונית ופינוי בינוי בהרצליה

מתוך הפרסום של עיריית הרצליה:

"ועדת המשנה של העיריה אישרה את נוסח הוראה להגנה או פינוי בעלי חיים, אשר יוטמע כתנאי לתחילת עבודות בניה בעיר. על פי ההחלטה, התנאי לתחילת עבודות בנייה יהיה לאחר קבלת אישור של מחלקת תכנון בר קיימא בעירייה למסמך שיוגש על ידי היזם, שעיקרו הגנה על בעלי החיים, או פינויים מתחומי המתחם המקרה הצורך.
שמירה על בעלי החיים כתנאי לקידום הבנייה ופיתוח העיר, הינו ערך בעל חשיבות סביתית ומקיימת, אשר תאפשר המשך פיתוח וקידום הבניה, ללא פגיעה בבעלי חיים, תמנע הפרה של המאזן האקולוגי ולעיתים אף מניעה של הכחדת מיני בעלי חיים, לצד הבניה המאסיבית בתחומי העיר"

ערב טבע עירוני, הרצאות טבע 2, תמונה קבוצתית
בעלי חיים בעיר, הרצאה מרתקת על טבע 3, מועצת העיר הרצליה

פעילים מהקהילה למען הטבע (בתמונה: עינת גרא, מאיה ראם, ענבל לוור, תמי בית אור) עם נציג מחלקת איכות הסביבה בעיריית הרצליה שי ושדי ומנהל השירות הווטרינרי העירוני דר' מורדוך.
בתמונה משמאל: דרור בן עמי, זואולוג, חבר מועצת העיר, שיזם את קידום התקנה במועצת העיר.

מה חסר עדיין?

זהו כמובן צעד חשוב מאוד בכיוון הנכון, אך השלב הבא הוא תנאי לקיום של אותם בעלי החיים, הציפורים והצמחים גם בסביבה הדשה בסיום הבניה, בדומה למפורט בתו יזם ידיד הטבע.

פשוש הוא ציפור קטנה. קהילה למען הטבע