קהילה למען היער העירוני

אוהבים עצים בהרצליה

היער העירוני

שומרים על העצים במרחב העירוני

העצים מספקים לנו צל, מחסה ומזון לציפורים ובעלי החיים, חמצן ומזון. הימצאות בקרבת עצים אפילו משפרת את מצב הרוח של בני אדם.

עצים ותיקים משמשים כבית, מחסה ומגן לבעלי חיים ומקום לקינון ציפורים. על חשיבותם של העצים.

אוהבים עצים בהרצליה זו קהילה למען היער העירוני שמטרתה לדאוג לריבוי עצי העיר ולשמור על הקיימים.

הקהילה למען הטבע שומרת גם על עצים. עצים שומרים על חמצן ותנאי מחיה

שינויי האקלים ממשיכים, ואיתם מתארכת התקופה בה החום מעיק והשהיה במרחב הציבורי קשה. הרצליה הולכת ומתפתחת וכמות השטחים הפתוחים הולכת ומצטמצמת. העצים חשובים כנותני צל, כסופחי זיהומים, כבית לבע"ח ועוד.

פרוייקטים של תמ"א 38 והתחדשות עירונית מתרחשים בכל רחבי העיר. עצים רבים נכרתים, רחובות רבים נשארים ללא צל, הטיפול בעצים הנמצאים לא תמיד מיטבי.

מטרת 'הקהילה בהרצליה למען היער העירוני' היא לשמור על העצים הקיימים בעיר, למנוע כריתה של עצים, עריכת מיפוי של העצים והגדלת מודעות התושבים לעצים מיוחדים בעיר, שיפור נושא העתקת עצים, יצירת תכנית שתילת עצים ברחובות ללא צל ובבורות ריקים, בניית קהילת עיר-יער פעילה ואכפתית היוזמת פעילות חינוכית ופעילויות מחאה.

קהילה למען היער העירוני תדאג לשמור על עצי העיר וכן תפעל ליצירת מרחבי עצים ירוקים לרווחת התושבים.

יש לוודא שיש אישור מפקיד היערות לגבי נחיצות כריתה של כל עץ
צילום: סהר אמר

רוצים להציל עצים? אחת הדרכים היא לחתום על ערר לכריתת עצים בעיר

מהו הערר על כריתת עצים?

כדי לכרות עץ בוגר או אילן מוגן (עץ בכל גודל) יש לקבל רישיון מפקיד היערות. רישיון מפקיד היערות נדרש גם במקרה שמעוניינים להעתיק עץ בוגר או אילן מוגן.
על פקיד היערות לפרסם לציבור מידע אודות הרישיונות שניתנו לכריתה או העתקה של עצים – לפני כניסתם של הרישיונות לתוקף. המידע המפורסם כולל את מבקש הרישיון, מיקום העצים המיועדים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון, שם נותן הרישיון ותוקפו. על החלטת פקיד היערות ניתן להגיש ערר.

ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה יוגש תוך 14 ימים מפרסום הרישיון.

כנסו לקישור כדי לקרוא על מאבקים ציבוריים למען הטבע וההצלה של שדרת עצים בהרצליה.

 

בואו לעשות שינוי!
הצטרפו לקבוצת הווטסאפ
של קהילת היער העירוני!

שדרת עצים בהרצליה שניצלו מכריתה בזכות הקהילה
שדרת עצים שניצלה מכריתה בזכות ערר שהגישו תושבים